Volite se cjenkati? Od danas i na aukcije.hr

Uveli smo dodatnu funkcionalnost kod prodaje po fiksnoj cijeni.
Kao i do sada, možete ponuditi nižu cijenu od tražene. Novost je da vam prodavatelj može dati svoju protuponudu. Ako vam odgovara, možete je prihvatiti. Ali, možete dati i svoju novu ponudu.
 
I tako sve dok se ne dogovorite. Svaka ponuda i protuponuda vrijedi 48 sati.
 
Nego, jesmo li vam napomenuli kako uz ponudu / protuponudu prodavatelju možete poslati i poruku? (naravno, bez upisivanja osobnih podataka)
 
Kupujte po fiksnoj cijeni, i dogovorite se o obostrano prihvatljivom iznosu. Želimo vam uspješnu trgovinu!!

Možda će vas zanimati...