Monthly Archive: June 2018

Volite se cjenkati? Od danas i na aukcije.hr

Uveli smo dodatnu funkcionalnost kod prodaje po fiksnoj cijeni. Kao i do sada, možete ponuditi nižu cijenu od tražene. Novost je da vam prodavatelj može dati svoju protuponudu. Ako vam odgovara, možete je prihvatiti....