Savjeti za sigurniju trgovinu – 3. dio

Plaćajte isključivo na račune otvorene u hrvatskim bankama
Za plaćanje u inozemstvo, savjetujemo uplate na PayPal. Nemojte slati gotovinu u pismu.

Tražite telefonski broj
Ako ste kupac predmeta veće vrijednosti, tražite prodavatelja njegov telefonski broj. Pozivom se uvjerite kako je isti dostupan i ispravan.

Sačuvajte svu prepisku s prodavateljem
Ti nam podaci mogu pomoći ukoliko nešto krene neželjenim tokom.

Koristite interne poruke
Obavezno tražite prodavatelja slanje podataka za uplatu putem internih poruka.
Administratora možete zatražiti provjeru podataka za uplatu, te usporedbu s korisničkim podacima u registraciji prodavatelja.

Možda će vas zanimati...