Kako najbolje postaviti vašu aukciju

 1. Naziv predmeta
  Upotrijebite opisni naslov s dobrim ključnim riječima kako bi se Vaš predmet jednostavno pronašao. Izbjegavajte općenite riječi kao “pogledajte, zanimljivo, povoljno”, kao i razne izvedenice tipa aukcijaaaa, kuuuunaaa i slične
 2.  Cijena
  Postavite realnu početnu cijenu, tj. onu najnižu po kojoj ste spremni predmet i prodati. Kupci općenito očekuju niže cijene na Internetu nego u trgovinama. Ako ste uvjereni da je predmet zanimljiv širem krugu ljudi, početna cijena može biti i 1 kn.
 3. Dobre fotografije
  Bez slike je vrlo teško prodati predmet. Koristite kvalitetne oštre fotografije s dobrim osvjetljenjem. Do 6 fotografija postavite besplatno.
 4. Opis predmeta
  Opišite predmet točno i sa što više detalja. Napišite starost predmeta, njegove karakteristike, stanje i mogućnosti. Obavezno navedite eventualne nedostatke.
 5. Kraj aukcije
  Postavite kraj aukcije tako da njen završetak bude u vrijeme koje najviše odgovara potencijalnim kupcima. Najveća posjeta je između 19:00 i 24:00
 6. Troškovi dostave
  Svakako navedite realne troškove dostave. U njih uključite i trošak pakiranja (kutija, mjehurićaste koverte i sl.). Kupci žele znati koliko moraju platiti za dostavu.

Save

Možda će vas zanimati...